Usuwanie błędów

Każdy kto używał komputera więcej niż raz, z pewnością natrafił na wiadomość z mniej lub bardziej treściwą informacją o błędzie. Zazwyczaj są to tylko ostrzeżenia, ale czasami zdarzają się poważniejsze kwestie, których naprawa nie jest rzeczą błahą.

Błędy, w zależności od źródła, możemy podzielić na spowodowane przez aplikacje lub przez sam system operacyjny. Zwłaszcza te ostatnie są bardzo uciążliwe, niejednokrotnie bardzo trudne do zlikwidowania.

Najczęstsze błędy występujące w systemie:

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z

 • 0x80070422
 • 1068: Uruchomienie usługi zależności lub grupy nie powiodło się.
 • Aktualizacja oprogramowania nie została zakończona
 • brakujący plik d3d9.dll
 • Błąd: 0x8004005
 • Folder jest niedostępny. Odmowa dostępu.
 • Logowanie usługi profilów użytkowników nie powiodło się
 • nie można uruchomić usługi Centrum zabezpieczeń
 • Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows
 • Nie można ukończyć operacji
 • Odmowa dostępu
 • Obecnie brak aktualizacji
 • Operacja przerwana
 • Podczas włączania Udostępniania połączenia internetowego wystąpił błąd. Uruchomienie usługi zależności lub grupy nie powiodło się.
 • Pojawił się problem i system Windows został zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu komputera.
 • System Windows nie może odnaleźć pliku
 • Stop error code 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)
 • STOP 0X0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE
 • skrypt na tej stronie powoduje spowolnienie przez program Internet Explorer
 • System odzyskał sprawność działania po poważnym błędzie.
 • wtyczka nie odpowiada
 • Wystąpił błąd wewnętrzny: Parametr jest niepoprawny: (0x80070057)
 • Wystąpił nieznany błąd
 • Wystąpił błąd w skrypcie na tej stronie.
 • Wystąpił problem z jednym lub wiekszą liczbą plików Pomocy. Napraw instalację pakietu Office i spróbuj ponownie.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

100% bezpieczeństwa
ponad 2000 wykonanych usług
gwarancja 7 dni
czas wykonania poniżej 1 godziny